Utbildning

Vi erbjuder systemiska och styrkebaserade seminariedagar och utbildningsinsatser till verksamheter som arbetar med förändringsarbete riktat till individer, barn, ungdomar, familjer, grupper och organisationer samt andra samhällsrelaterade projekt. Vi har erfarenhet av att leda utbildningar och seminarier även internationellt i olika sammanhang. Våra utbildningar sträcker sig från kortare kurser till längre utbildningar. Utbildningarna ges såväl i egen regi och som uppdragsutbildningar upplagda i samarbete med uppdragsgivare.

Ett systemiskt och styrkebaserat arbetsätt och metoder erbjuder ett fokus på individers och gruppers egen kompetens och resurser och hur man kan hjälpa människor att själva komma vidare i sin utveckling och sin önskade förändring. Det systemiska och styrkebaserade perspektivet tar också hänsyn till kulturella aspekter och varje individs unika förståelse och erfarenheter. Du får möjligheter att hitta nya vägar i att arbeta mer etiskt och effektivt med människor, med perspektiv och metoder som ökar människors tilltro till sig själva, resurser och ansvartagande för sin egen framtid. Vi varvar teori med upplevelsebaserad inlärning.

Hör av dig till oss för att diskutera förutsättningslöst på vilket sätt vi kan bidra till att du och din organisation får möjlighet att utveckla er kompetens och er yrkesglädje.

Vi har också samarbete med internationellt välrenommerade och inspirerande utbildare.

Har du frågor om utbildningar och seminarier? Kontakta Kicki Oljemark 0733 569 347