Utbildningar

Vi erbjuder systemiska och styrkebaserade utbildningsinsatser till verksamheter som arbetar med förändringsarbete riktat till individer, barn, ungdomar, familjer, grupper och organisationer samt andra samhällsrelaterade projekt. Vi har lång erfarenhet av att leda utbildningar och seminarier både nationellt och internationellt. Våra utbildningar sträcker sig från kortare kurser till längre utbildningar. Utbildningarna ges såväl i egen regi och som uppdragsutbildningar upplagda i samarbete med uppdragsgivare.

Ett systemiskt och styrkebaserat arbetssätt och metoder erbjuder ett fokus på individers och gruppers egen kompetens och resurser och hur man kan hjälpa människor att själva komma vidare i sin utveckling och sin önskade förändring. Det systemiska och styrkebaserade perspektivet tar också hänsyn till kulturella aspekter och varje individs unika förståelse och erfarenheter. Du får möjligheter att hitta nya vägar i att arbeta mer etiskt och effektivt med människor, med perspektiv och metoder som ökar människors tilltro till sig själva, resurser och ansvarstagande för sin egen framtid. Vi varvar teori med upplevelsebaserad inlärning.

 

Systemiskt arbete med individer och grupper

6 dagars utbildning (2+2+2). Utbildningen riktar sig främst till professionella inom området för socialt arbete och dess närliggande områden som migration, arbetsförmedling och försäkringskassan. Vi är stolta över att vi håller oss uppdaterade med forskning och praktik och utbildningen sammankopplar aspekter av kommunikation, förändringsledning med aktuell hjärnforskning. Utbildningen ger dig som deltagare en gedigen teoretisk grund och metoder som du kan använda i ditt arbete kopplat till samtalstekniker och förändringsarbete. Se särskild beskrivning.

 

Att leda genom samtal inom skola och förskola för arbetslagsledare och förstelärare

4 dagars utbildning
Se särskild beskrivning

 

Att leda genom samtal inom skola och förskola

3 dagars utbildning i samtal och kommunikation till pedagoger 2+1 dagar
Se särskild beskrivning

 

Mer…

Hör av dig till oss för att diskutera förutsättningslöst på vilket sätt vi kan bidra till att du och din organisation får möjlighet att utveckla er kompetens och er arbetsglädje.
Har du frågor om utbildningar och seminarier? Kontakta Kicki Oljemark 0733 569 347