fbpx

Utbildningar

Systemisk utbildning i att leda professionella samtal

Utbildningen riktar sig främst till professionella inom området för socialt arbete, behandlingsarbete och dess närliggande områden med syfte att utveckla ditt handlingsutrymme och förmåga att bidra till konstruktivt samspel och förändringsarbete. (6 dagar)

Läs mer…

Styrkebaserad förändringsledning

Appreciative inquiry för dig som arbetar som ledare och i skiftande processer inom offentliga sektorn och idéburna/ ideella verksamheter. Till dig som både vill ha inspiration, det senaste inom forskning och konkreta verktyg att använda i din praktiska vardag. (4 dagar)

Läs mer…

Att leda lärande och reflekterande samtal i skola och förskola

Utbildningen riktar sig till dig inom förskola och skola och som har en särskild roll i att leda dina kollegor i samtal och reflektion. Utbildningen syftar till att genom att leda lärande och reflekterande samtal på bästa sätt kunna bidra till främjande läromiljöer för barn och ungdomar. (4 dagar)

Läs mer…

Om våra utbildningar

Vi erbjuder systemiska och styrkebaserade utbildningsinsatser till verksamheter som arbetar med förändringsarbete riktat till individer, barn, ungdomar, familjer, grupper och organisationer samt andra samhällsrelaterade projekt. Vi har lång erfarenhet av att leda utbildningar och seminarier både nationellt och internationellt. Våra utbildningar sträcker sig från kortare kurser till längre utbildningar. Utbildningarna ges såväl i egen regi och som uppdragsutbildningar upplagda i samarbete med uppdragsgivare.

Ett systemiskt och styrkebaserat arbetssätt och metoder erbjuder ett fokus på individers och gruppers egen kompetens och resurser och hur man kan hjälpa människor att själva komma vidare i sin utveckling och sin önskade förändring. Det systemiska och styrkebaserade perspektivet tar också hänsyn till kulturella aspekter och varje individs unika förståelse och erfarenheter. Du får möjligheter att hitta nya vägar i att arbeta mer etiskt och effektivt med människor, med perspektiv och metoder som ökar människors tilltro till sig själva, resurser och ansvarstagande för sin egen framtid. Vi varvar teori med upplevelsebaserad inlärning.

Mer…

Hör av dig till oss för att diskutera förutsättningslöst på vilket sätt vi kan bidra till att er verksamhet får möjlighet att utveckla er kompetens och er arbetsglädje.
Har du frågor om utbildningar och seminarier? Kontakta Kicki Oljemark 0733 569 347

kicki.oljemark@insperocenter.org

Stiftelsen Insperocenter

Org nr 802426-6333

Varby Trädgård 1

614 92 Söderköping

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att driva utvecklingen av systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

info(at)insperocenter.org

Telefon 0733-569347

 

(c) 2020 Stiftelsen Insperocenter
Systemiska utbildningar