Utbildningar

Vi erbjuder systemiska och styrkebaserade utbildningsinsatser till verksamheter som arbetar med förändringsarbete riktat till individer, barn, ungdomar, familjer, grupper och organisationer samt andra samhällsrelaterade projekt. Vi har lång erfarenhet av att leda utbildningar och seminarier både nationellt och internationellt. Våra utbildningar sträcker sig från kortare kurser till längre utbildningar. Utbildningarna ges såväl i egen regi och som uppdragsutbildningar upplagda i samarbete med uppdragsgivare.

Ett systemiskt och styrkebaserat arbetssätt och metoder erbjuder ett fokus på individers och gruppers egen kompetens och resurser och hur man kan hjälpa människor att själva komma vidare i sin utveckling och sin önskade förändring. Det systemiska och styrkebaserade perspektivet tar också hänsyn till kulturella aspekter och varje individs unika förståelse och erfarenheter. Du får möjligheter att hitta nya vägar i att arbeta mer etiskt och effektivt med människor, med perspektiv och metoder som ökar människors tilltro till sig själva, resurser och ansvarstagande för sin egen framtid. Vi varvar teori med upplevelsebaserad inlärning.

Utbildning: Att leda professionella samtal

6-dagars utbildning (2+2+2). Utbildningen riktar sig främst till professionella inom området för socialt arbete och dess närliggande områden som idéburna verksamheter, migration, arbetsförmedling och försäkringskassan. Utbildningen vänder sig till dig där en stor del av ditt arbete består av samtal och ofta i mötet med barn, ungdomar och vuxna i skiftande utsatta situationer. Utbildningen ger dig som deltagare en gedigen teoretisk grund och metoder och tekniker som du kan använda i ditt arbete. Detta med syfte att utveckla ditt handlingsutrymme och förmåga att bidra till konstruktivt samspel och förändringsarbete. Utbildningen ger dig det senaste inom forskning och tekniker och förhållningsätt som gör en skillnad för din egen professionella utveckling, yrkesstolthet och arbetsglädje samtidigt som du får redskap att bidra till en skillnad för de människor du möter utifrån det uppdrag du har. Utbildningen sammankopplar aspekter av bemötande, kommunikation, samtalstekniker, förändringsledning med aktuell hjärnforskning.

Se särskild beskrivning. Utbildningen ges både extern och kan även ges som arbetsplatsförlagd.

Utbildning: Att leda reflekterande och lärande samtal med kollegor inom skola och förskola

Utbildningen riktar sig till dig inom förskola och skola och som har en särskild roll i att leda dina kollegor i samtal och reflektion. För att skapa en hjälpsam läromiljö för barn och ungdomar behöver också förskolelärare, lärare och andra yrkesgrupper ha en möjlighet till reflektion och att lära av sin egen erfarenhet och tillsammans med kollegor. Utbildningen ger dig en introduktion i kommunikation och en grund för att leda lärande och reflekterande samtal med kollegor. Den ger dig kunskap, teori, forskning och praktiska verktyg att direkt kunna applicera i din vardag. Utbildningen syftar till att ta tillvara på förskolelärares, lärares och andra av skolans professioners erfarenhet, kunskap och potential. Den syftar till att genom att leda lärande och reflekterande samtal på bästa sätt kunna bidra till främjande läromiljöer för barn och ungdomar.

4 dagars utbildning 2+2 dagar. Utbildningen ges både extern och som arbetsplatsförlagd.
Se vidare särskild beskrivning

Utbildning: Att leda genom samtal och i möten inom skola och förskola

3-dagars utbildning i samtal och kommunikation för förskole- och skolpersonal. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda genom samtal och möten. Detta handlar såväl om möten med barn och ungdomar som individer och i grupp men också om samtal med föräldrar och samarbetsmöten med skiftande professioner. Utbildningen riktar sig både till dig som är i lärosammanhang med barn och ungdomar men också till dig som arbetar som resursstöd eller inom elevhälsa. Utbildningen är 2+1 dagar. Utbildningen ges både extern och som arbetsplatsförlagd.
Se vidare särskild beskrivning

Mer…

Hör av dig till oss för att diskutera förutsättningslöst på vilket sätt vi kan bidra till att er verksamhet får möjlighet att utveckla er kompetens och er arbetsglädje.
Har du frågor om utbildningar och seminarier? Kontakta Kicki Oljemark 0733 569 347

Kicki.oljemark@insperocenter.org