fbpx

Föräldrakraft – föräldrakraftsgrupper

Vi erbjuder föräldrakraftsgrupper till skolor, kommuner och företag med syfte att stärka föräldrar i sitt föräldraskap. Syftet är att ge föräldrar stöd i att utveckla hjälpsamma relationer och samspelsmönster med sina barn. Detta gör vi genom att utforska föräldrars resurser och ta tillvara på skiftande erfarenheter och kunskap i gruppen. Att vara förälder i dag har sina utmaningar, att man som förälder många gånger är trött och kan ha en oro över sitt barn tillhör vardagen för många. Om föräldrar dessutom har ett barn som har stora utmaningar i sin kommunikation och sitt sam-spel med andra så utmanar detta också föräldrar ytterligare och det är många gånger svårt att veta hur man ska hjälpa sitt barn på bästa sätt.

Vi träffas under tio tillfällen på regelbunden basis under en period på ett drygt halvår. Under de olika träffarna tas olika teman upp enligt överenskommelse med föräldrar. Familjekraftsgrupper är ett mycket kollaborativt, kreativt och involverande arbetssätt där målet är att alla som deltar ska känna sig betydelsefulla i arbetet för hela gruppens och varje individs personliga utveckling i sitt föräldraskap.

Vi som arbetar med familjekraftsgrupper har alla familjeterapeutisk utbildning och har utöver detta utbildat oss i Marlborough konceptet och hur man framgångsrikt kan arbeta med föräldragrupper genom att involvera både barn och föräldrar i sin egen önskade utveckling och till detta använda sig av gruppers samlade kunskap och kompetens.

Arbetet i en föräldrakraftsgrupp bygger på systemiska, styrkebaserade och strukturella familjeterapeutiska idéer och metoder där syftet är att skapa ett sammanhang för utveckling.

Målet är:

  • Att stärka föräldrar i sitt föräldraskap så att de på bästa sätt kan ge sina barn stöd.
  • Utveckla föräldra- och barnrelationer
  • Att skapa en teamkänsla i gruppen där föräldrars kompetens och resurser tas fram och används
  • Att utforska och stärka resurser och kompetens hos föräldrar och vårdnadshavare och möjliggöra att denna används i större utsträckning
  • Att avlasta och minska mental stress hos föräldrar
  • Främja hjälpsamma samspelsmönster mellan föräldrar/ vårdnadshavare och barn

Gruppen träffas vid tio tillfällen och där man arbetar med olika teman som involverar föräldrar, skapar delaktighet och engagemang. Syftet är som ovan nämnts att utforska och stärka kompetens i föräldraskapet. Idén bygger på att stärka den enskilde föräldern men också att föräldrar stöttar föräldrar. I ett tryggt, kreativt samarbetsklimat ger vi stöd och möjlighet att utvecklas i sitt föräldraskap samtidigt som man blir mer medveten om sina resurser och styrkor och får möjlighet att utveckla dessa vidare.

Optimal gruppstorlek är 6–8 föräldrar/ vårdnadshavare

Föräldrakraftsgrupper erbjuds i olika sammanhang. Det kan handla om att ge föräldrastöd på en skola men det kan också handla om uppdrag från socialtjänst, grupper på en arbetsplats eller att arbeta i ett bostadsområde.

 

Föräldrakraftsgrupper i organisationer

Vi erbjuder föräldrakraftsgrupper till organisationer och företag som ett komplement till friskvård. Att ge medarbetare som också är föräldrar möjlighet att på arbetstid vara i en grupp med andra föräldrar för att dela erfarenheter, utforska och hitta sin kompetens, utveckla denna och känna att man duger som förälder. Syftet med detta är att istället för att oro, sömnbrist och eventuella konflikter med barn och ungdomar ska gå ut över arbetet i form av bristande koncentration och trötthet så bjuds medarbetare som under en period skulle behöva energi och stöd in till detta forum. Vår tanke är att genom att delta i en grupp ska medarbetarna kunna få möjlighet att glädjas mer i sitt föräldraskap, få mer konkreta strategier i att hantera delar som kan vara svåra och tröttsamma i föräldraskap samt få energi och känna sig kompetenta. Vi bygger på den kraft och kompetens som finns och ser alla deltagare som viktiga i gruppen och som stöd till varandra. Att delta i en föräldrakraftsgrupp ger också ett nätverk där man kan ta stöd av varandra och hjälpa varandra i framtiden för att få ihop föräldraskap och yrkesarbete.

Utifrån riktlinjer på nationell nivå ser vi också denna möjlighet som en del i företag och organisationers CSR (Corporate Social Responsibility) arbete. Att erbjuda sociala insatser och möjliggöra för medarbetare som kan behöva stöd att få en större arbetsglädje och ett större välmående.

Att vara förälder och föräldraskap är nog bland det mest utmanade man är med om i livet och i backspegeln kan vi förhoppningsvis se att vi gjorde så gott vi kunde. Men ska vi behöva gå igenom barnens uppväxt med en känsla av otillräcklighet såväl hemma som på jobbet? Genom att få hjälp på vägen kan man minimera många onödiga negativa spiraler.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Stiftelsen Insperocenter

Org nr 802426-6333

Varby Trädgård 1

614 92 Söderköping

Insperocenter är en icke vinstdrivande stiftelse och kunskapscentrum vars syfte är att driva utveckling av och uppmuntra systemiskt och styrkebaserat arbete med barn, ungdomar, familjer, individer, grupper och organisationer. Nationellt som internationellt.

info(at)insperocenter.org

Telefon 0733-569347

 

(c) 2020 Stiftelsen Insperocenter