Vi bygger vår framtid tillsammans

Insperocenter är en stiftelse och icke vinstdrivande organisation som verkar för att sprida och praktiskt arbeta med styrkebaserat förändringsarbete med barn, ungdomar, familjer, grupper och i samhället. Vi erbjuder såväl skräddarsydda uppdrag som specifika program och metoder i arbetet med att frigöra och stärka människors resurser, utveckla samarbete och skapa en hållbar utveckling.

Våra arbetsområden

Förändrings- och utvecklingsarbete inom skola, vård, behandling och socialt arbete. Nationellt och internationellt. Hos oss arbetar erfarna konsulter inom ovanstående områden. Vi har även ett stort nätverk av samarbetsparter nationellt och internationellt.

Våra tjänster

Vi erbjuder stöd till skolor, familjearbete, integrationsarbete, samhällsprojekt, organisationsutveckling samt konsultation, utbildning, projektledning och handledning inom ovanstående områden samt CSR (Corporate Social Resonsibility).