Meningsfullhet med uppdraget i fokus

Handlingsutrymme och arbetsglädje

Lärande - personlig och professionell utveckling

Relationell och kommunikativ kompetens

Vi bygger vår framtid tillsammans

Insperocenter är en stiftelse och icke vinstdrivande värdebaserad organisation som verkar för att sprida och praktiskt arbeta med styrkebaserat och systemiskt förändringsarbete med barn, ungdomar, familjer, grupper och i samhället. Vi bygger vårt arbete på gedigna erfarenheter, praktisk kunskap och vetenskap. Vi bidrar med det senaste inom forskning utifrån systemiska, narrativa, socialkonstruktionistiska, styrkebaserade och neurovetenskapliga traditioner och metoder.

Vi är övertygade om att alla människor har resurser och kompetens och till detta en inneboende kapacitet vilken kan frigöras och växa. Resurser och potential frigörs genom ett uppskattande förhållningsätt, ett tydligt uppdragsfokus/ mål och ett sammanhang där meningsfullhet, begriplighet och en tilltro till sin egen förmåga är en betydelsefull del.

Vi tror på samskapandets kraft i utvecklingsarbete och att detta erbjuder oss fantastiska möjligheter till att förankra processer, skapa delaktighet ansvarstagande och ett tydligt uppdragsfokus.

Våra arbetsområden

Vi erbjuder utbildningar, inspirationsdagar, förändringsledning och skräddarsydda uppdrag för att frigöra och stärka människors resurser, utveckla samarbete och skapa en hållbar utveckling utifrån ett tydligt uppdragsfokus.

Vi erbjuder särskilt insatser inom socialt arbete, skola, vård och behandling, nationellt och internationellt. Vi har en stor kunskap om hur man kan arbeta med hållbara processer och hur man kan frigöra människors resurser och ansvarstagande med fokus på uppdrag och uppsatta mål.

Hos oss arbetar erfarna konsulter med lång och gedigen utbildning som också har en stor erfarenhet av att arbeta inom ovanstående områden. Insperocenter har till detta ett stort nätverk av samarbetsparter nationellt och internationellt.

Aktuellt just nu

Utbildning ”Systemiskt arbete med individer och grupper”

Målgrupp: alla som arbetar med samtal och förändringsarbete inom socialt arbete och närliggande myndigheter. Läs mer…

Utbildning ”Att leda genom samtal inom skola och förskola – för arbetslagledare och förstelärare”

Målgrupp: arbetslagsledare och förstelärare, 4 dagar. Läs mer…

Utbildning ”Att leda genom samtal inom skola och förskola”

Målgrupp: