Aktualiteter

Här finner du tips om aktuella händelser och evenemang

  • Utbildning i Kaleidokonceptet

    Välkomna till vår grundutbildning i Kaleidokonceptet – ett innovativt och praktiskt arbetsätt, en verktygslåda för arbete mot tydliga mål baserat på delaktighet, förankring och eget ansvarstagande hos individer och grupper. Läs mer…