Utbildning i Kaleidokonceptet

 • Välkomna till vår grundutbildning i Kaleidokonceptet – ett innovativt och praktiskt arbetsätt, en verktygslåda för arbete mot tydliga mål baserat på delaktighet, förankring och eget ansvarstagande hos individer och grupper.

  Själva ordet Kaleido härstammar från Grekiskan och betyder vackert mönster.  Kaleidokonceptet syftar till att utforska ”vackra” mönster; det som fungerar hos individer, familjer, grupper och i organisationer. Själva metoden är kreativ och praktisk och härstammar från systemiska och styrkebaserade metoder och med influenser av Appreciative Inquiry (uppskattande utforskande).

  Utbildningen ger dig en grund och en praktisk metod till att arbeta med styrkebaserat och systemiskt utvecklings och förändringsarbete. Kaleidokonceptet är en metod och ett förhållningssätt som utforskar och tar fram människors resurser och stärker dessa. En metod som skapar tydliga målbilder, förankring och delaktighet och eget ansvartagande. Kaleidokonceptet är också en metod för att arbeta med att skapa ett positivt samarbetsklimat och är ett utmärkt arbetsätt vid  såväl skapande av målbilder och konflikthantering.

  Utbildningen riktar sig personer som arbetar med förändrings och utvecklingsarbete, personer som vill få inspiration och en uppsättning nya kreativa, praktiska metoder i detta arbete.

  Under utbildningsdagarna kommer du få kunskap om systemiska och styrkebaserade teorier och metoder och en grund för och ökad förståelse för betydelsen och möjligheter med kommunikation och förhållningssätt.

  Periodvis ges denna utbildning externt men oftast på uppdrag av enskilda verksamheter och organisationer där man önskar en samsyn och gemensam plattform för fortsatt arbete.

  Anmäl ditt intresse för din organisation: maila din anmälan till info@insperocenter.org

  Kicki med kollegor
  Inspiractors och utbildare