Familjearbete

Vi erbjuder föräldrakrafts program som stöd till skolor för att möjliggöra att elever ska kunna gå kvar på sin ordinarie skola. Dessa program har två varianter; föräldrakraftsteam och föräldrakraftsgrupper. Vi erbjuder också stöd till elevvårdsteam i deras familjesamarbete.

 

Familjekraftsprogram på skola

Familjekraftsprogram är ett nytt framgångsrikt sätt att arbeta med barn/ungdomar som har svårigheter i skolan och med deras familjer. Detta arbetsätt som har sitt ursprung i Marlborough stiftelsens arbete i London sprider sig nu i Europa men är ännu så länge relativt obefintligt i Sverige.  Familjekraftsprogram erbjuder ett omfattande program där vi arbetar med fokus på barn och ungdomars specifika utvecklingsområden i ett kraftfullt förebyggande arbete. De familjer som blir aktuella i detta samarbete består av en eller två föräldrarepresentanter och ett barn eller en ungdom som har visat upp svårigheter i skolan. Detta kan handla om tillbakadragenhet, koncentrationssvårigheter, hett temperament, överaktivitet, avvikande beteende och dålig impulskontroll. Det kan också handla om mer inåtvända barn och barn som har svårt för att ta sig till skolan eller barn och ungdomar som på olika sätt har haft svårt i samspel med andra på skolan men också på fritiden. Vi arbetar utifrån utgångspunkten att ifall varje barn och ungdom får sina unika och möjliggörande förutsättningar och ifall de involveras i mål och strategier i ett nära samarbete med föräldrar och skolpersonal så kommer de resurser barnen har utvecklas mer och mer. Läs mer…

 

Föräldrakraftsgrupper

Den andra varianten av föräldrakraft innebär stödjande grupper till enbart föräldrar. Grupper som träffas vid tio tillfällen och där man arbetar med olika teman som involverar föräldrar, skapar delaktighet och engagemang. Syftet är att utforska och stärka kompetens i föräldraskapet. Idén bygger på att stärka den enskilde föräldern men också att föräldrar stöttar föräldrar. I ett tryggt, kreativt samarbetsklimat ger vi stöd och möjlighet att utvecklas i sitt föräldraskap samtidigt som man blir mer medveten om sina resurser och styrkor och får möjlighet att utveckla dessa vidare.

Detta föräldrakraftsprogram erbjuds i olika sammanhang. Det kan handla om att ge föräldrastöd på en skola men det kan också handla om uppdrag från socialtjänst eller att arbeta i ett bostadsområde.

 

Föräldrakraftsprogram i organisationer

Vi erbjuder också föräldrakraftsprogram till organisationer och företag som ett komplement till friskvård. Att ge medarbetare som också är föräldrar möjlighet att på arbetstid vara i en grupp med andra föräldrar för att dela erfarenheter, utforska och hitta sin kompetens, utveckla denna och känna att man duger som förälder. Syftet med detta är att istället för att oro, sömnbrist och eventuella konflikter med barn och ungdomar ska gå ut över arbetet i form av bristande koncentration och trötthet så bjuds medarbetare som under en period skulle behöva energi och stöd in till detta forum. Vår tanke är att genom att delta i detta program ska medarbetarna kunna få möjlighet att glädjas mer i sitt föräldraskap, få mer konkreta strategier i att hantera delar som kan vara svåra och tröttsamma i föräldraskap samt få energi och känna sig kompetenta. Vi bygger på den kraft och kompetens som finns och ser alla deltagare som viktiga i gruppen och som stöd till varandra. Att delta i en föräldrakraftsgrupp ger också ett nätverk där man kan ta stöd av varandra och hjälpa varandra i framtiden för att få ihop föräldraskap och yrkesarbete.

Utifrån riktlinjer på nationell nivå ser vi också denna möjlighet som en del i företag och organisationers CSR (Corporate Social Responsibility) arbete. Att erbjuda sociala insatser och möjliggöra för medarbetare som kan behöva stöd att få en större arbetsglädje och ett större välmående.

Att vara förälder och föräldraskap är nog bland det mest utmanade man är med om i livet och i backspegeln kan man förhoppningsvis se att man gjorde så gott man kunde. Men ska man behöva gå igenom barnens uppväxt med en känsla av otillräcklighet såväl hemma som på jobbet? Genom att få hjälp på vägen kan man minimera många onödiga negativa spiraler.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!