Skola

Skolkraft är ett program riktat till skolor för stöd till barn och ungdomar som behöver särskilt stöd i sin sociala och känslomässiga utveckling. Genom ett samarbete med oss väljer ni att behålla eleverna på skolan och möjliggöra en positiv utveckling hos elev i samarbete med elevens familj. Ni väljer också att utveckla skolans egna resurser i att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd.

Vi erbjuder kompletterande verksamhet till ordinarie skolverksamhet för att ge barn och ungdomar förutsättningar att i större utsträckning lyckas och kunna stanna i sin skola och i sin vanliga klass. Projekt som syftar till att ge barn och ungdomar ett ökat välmående och en möjlighet att utveckla sin sociala och emotionella kompetens vilket också ger dem möjlighet till att få bättre studieresultat.

Arbetet bygger också på att utveckla ett gott samarbete med föräldrar som ger ett ökat stöd och nya möjligheter för barnen och ungdomarna att lyckas. Detta gör vi genom att uppmuntra barns, ungdomars och deras föräldrars förmågor att skapa goda spiraler där man i större utsträckning uppmuntrar framgångs- och friskfaktorer.

Vi vill bidra till en ekonomisk besparing och minimerande av sociala konsekvenser av utslagning och ”misslyckande”. Vi vill uppmuntra inkludering och normalisering – öka förmågan att anpassa undervisning till enskilda barns behov och förutsättningar.

Vi arbetar i samarbetsprojekt med elever, föräldrar, skolpersonal och socialtjänst för att skapa optimala samarbets-sammanhang och generera en positiv och optimal utveckling.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.