Metodutveckling

På Insperocenter har vi lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom offentliga sektorn med utvecklingsarbete med barn, ungdomar och familjer.  Detta innebär att vi erbjuder utvecklings dagar särskilt anpassade till verksamheter inom socialt arbete, migration, förändringsarbete, vård, behandling och omsorg. Vi erbjuder utvecklings och inspirationsdagar för att utveckla såväl värdegrundsarbete vision, metoder och förhållningssätt.

På dessa utvecklingsdagar får deltagarna möjlighet att utforska sin egen kompetens och hur man kan använda denna i linje med det uppdrag man har. Man får också prova på olika metoder som underlättar i arbetet och som skapar positiva spiraler i verksamheten.

Vi erbjuder såväl skräddarsydda inspirations och utvecklingsdagar såsom mer färdiga dagar med fokus på:

* Värdegrund och förhållningssätt
* Utveckling av metoder och arbetssätt
* Kvalitetsutveckling