Om oss

Insperocenter är ett icke vinstdrivande kunskapscenter som verkar för att optimera resurser och kompetens hos människor för att skapa positiv utveckling. Vi ser oss som ett stöd och ett komplement till skolor, kommuner, landsting och ideella organisationer i arbetet med förändringsarbete med fokus på barn, ungdomar och familjer. Vi arbetar med en systemisk och styrkebaserad värdegrund och erbjuder flexibla lösningar där målet är att stärka alla inblandade för varaktig positiv förändring.

Vi arbetar med såväl etiska och kulturella aspekter av mänskligt samspel och relationer.

Insperocenter verkar nationell och internationellt på egen hand och i samarbete med andra aktörer. Vi ser oss som ett komplement till andra viktiga insatser som redan görs. Insperocenter fungerar som en paraplyorganisation under vilken olika projekt/utvecklingsarbeten som kan drivas såväl nationellt som internationellt.

10 % av alla nettointäkter till Insperocenter går oavkortat till styrkebaserade utvecklingsprojekt såväl nationellt som internationellt.

Vi har lång erfarenhet av styrkebaserat och systemiskt förändringsarbete med individer, barn, ungdomar, familjer, grupper och organisationer. Vi har även lång erfarenhet av volontär-arbete internationellt såväl som nationellt.

Vi samarbetar också med andra kollegor med lång erfarenhet inom styrkebaserat förändringsarbete.

Värdegrund

Vi som jobbar här

Kontakta oss