Vi som jobbar här

Vi som arbetar i Insperocenter har lång erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och förändringsarbete nationellt och internationellt. Vi har särskilt fokus på utvecklingsarbete inom skola och offentlig verksamhet samt internationella projekt med fokus på att stärka individer och gruppers egna förmågor och potential. Vi brinner för att tillsammans med dem vi samarbetar med sam-skapa sammanhang vilka bidrar till att människors resurser och potential tas till vara på optimalt.

.

Kontaktperson Kicki Oljemark

Grundare och verksamhetsansvarig

Dr i systemiskt och styrkebaserat arbete, MSc Ledarskap
och organisationsutveckling, socionom och familjeterapeut,

Telefon 0733-569347

E-post: kicki.oljemark@insperocenter.org

Samarbetspartners

Insperocenter har ett stort nätverk nationellt och internationellt av personer som arbetar inom liknande områden. Syftet med detta är både att hålla oss ajour med den kunskap som finns, för att lära tillsammans och för att kunna erbjuda bästa värde genom samarbete för  våra uppdragsgivare.