Tjänster

Utöver våra program för skolkraft och föräldrakraft erbjuder vi också

Utbildning

Vi erbjuder systemiska och styrkebaserade seminariedagar och utbildnings insatser till verksamheter som arbetar med förändringsarbete riktat till individer, barn, ungdomar, familjer och grupper. Våra utbildningar sträcker sig från kortare kurser till längre utbildningar. Utbildningarna ges såväl i egen regi och som uppdragsutbildningar upplagda i samarbete med uppdragsgivare. Se vår utbildning som startar i november i Kaleido konceptet. Läs mer…

Handledning

Vi erbjuder handledning som stöd till verksamheter som jobbar inom socialt arbete, vård, behandling och omsorg. För att stärka professionella i sin yrkeskompetens, utveckla kreativitet, engagemang och nya arbetsmetoder för ett framgångsrikt arbete. Vi bidrar med ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt till handledning och kreativa, innovativa metoder och nya perspektiv som skapar yrkesstolthet och engagemang. Läs mer…

Coachning

Den coachning vi erbjuder på Insperocenter  bygger på ett styrkebaserat och uppskattande perspektiv och förhållningssätt.

Fokus för utforskning inför coachning handlar om att använda frågor som ger energi och skapar en grund för utvecklingspotential. I detta perspektiv utgår vi fram att de frågor vi ställer påverkar hur människor ser på sig själva och upplever sina möjligheter. Läs mer…

Metodutveckling inom arbete med barn, ungdomar, individer och familjer

På Insperocenter har vi lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom offentliga sektorn med utvecklingsarbete med barn, ungdomar och familjer.  Detta innebär att vi erbjuder utvecklingsdagar särskilt anpassade till verksamheter inom socialt arbete, förändringsarbete, migration, vård, behandling och omsorg. Vi erbjuder utvecklings och inspirationsdagar för att utveckla såväl värdegrundsarbete som metoder och förhållningssätt. Läs mer…

Samarbetspartners

När det gäller ledarskap och organisationsutveckling har vi ett nära samarbete med Senspero ledarskap och organisationsutveckling, se vidare www.senspero.se