Skolkraft

Se och bygg på barns och ungdomars inneboende resurser.

Utveckla skolans egna resurser till stöd för elever med särskilda behov och deras familjer.

I ett samarbete möjliggör vi ett framgångsrikt förändringsarbete.

Läs mer…