Föräldrakraft

Hitta styrkorna i det som fungerar bra idag.

Skapa målbilder för vad som vill uppnås.

Dela erfarenheter och bygg strategier framåt.

Ett styrkebaserat program för stöd i föräldraskapet.

Läs mer…